Algemene voorwaarden WattCycling Roosendaal

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van WattCycling Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als WattCycling Roosendaal, op het adres: Bergrand 230 4707 AT Roosendaal. Ons Kamer van Koophandel-nummer is: 69416117 en het BTW-nummer: NL155417009B02. Wanneer je lid wordt van WattCycling Roosendaal, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden

 

  1. Begrippen

WattCycling Roosendaal

| Bergrand 230 | 4707 AT | Roosendaal| KvK-nummer: 69416117

 

Deelnemer: Iedereen die een abonnement heeft afgesloten bij WattCycling Roosendaal of op een andere manier deelneemt aan georganiseerde trainingen, open trainingen of introductietrainingen van WattCycling Roosendaal.

 

WattCycling Roosendaal abonnement: Elke week één of twee keer trainen bij WattCycling Roosendaal.

 

WattCycling Roosendaal strippenkaart: voor reeds bestaande klanten bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart aan te schaffen en hiermee extra trainingen te volgen. De strippenkaart is 2 maanden geldig.

 

Training: 80 minuten trainen op een Wattbike bij WattCycling Roosendaal, waar een verantwoorde warming-up en cooling down onderdeel van is.

 

Corestabilitytraining: kracht en stabiliteitstraining voor romp-, been- en armspieren.

 

Credit: één credit staat gelijk aan één training

 

Vergoedingen: De prijs die je betaalt voor een programma, deze wordt naar buiten gebracht als inclusief btw prijs. Op onze trainingen wordt 6% btw geheven.

 

Alle betalingen voor onze abonnementen lopen via ons boekingssysteem Fitmanager (OUT 2 MOVE BV), die voor de incasso en IDEAL betalingen een overeenkomst hebben met Pay.nl BV.

 

Locatie: WattCycling Roosendaal, Bergrand 230 4707 AT Roosendaal.

 

Persoonlijke gegevens:

Alle gegevens door de deelnemer verstrekt aan WattCycling Roosendaal.

 

Website:

De website van WattCycling Roosendaal: www.wattcyclingroosendaal.nl

 

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden voor deelnemers zijn toepasselijk op alle relaties tussen deelnemer en WattCycling Roosendaal.

 

  1. Trainingen

We bieden verschillende type trainingen aan, op alle verschillende trainingen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

 

Het bijwonen van trainingen is geheel op eigen risico. Houd er rekening mee dat de trainingen intensief zijn, maar je ten aller tijden voor jezelf verantwoordelijk bent.

 

We storten geen geld terug nadat je een programma hebt geboekt. Mochten de trainingen je niet bevallen, laat dit ons dan vooral weten.

 

Bij langdurige ziekte, blessures of zwangerschap is het mogelijk credits te bewaren tot je weer beter bent. Hiervoor moet je minimaal 2 trainingen achter elkaar hebben gemist. In zeer bijzondere gevallen betalen we je de vergoeding voor ons winterprogramma of het abonnement geheel of gedeeltelijk terug. Neem in dat geval contact op met info@wattcyclingroosendaal.nl.

 

Wanneer je te laat bent voor een training, heeft de trainer het recht je te weigeren. Je krijgt geen credit wanneer je een training mist doordat je te laat was. Echter, in de meeste gevallen kun je vast nog wel (stilletjes) op een fiets gaan zitten.

 

Afmelden voor een training kan tot uiterlijk 4 uur voor de start van de training via de website of de mobiele app van Fitmanager. Doe je dit tijdig, dan krijg je jouw credit terug en kan deze in dezelfde maand opnieuw ingepland worden. Trainingen kunnen dus alleen in dezelfde maand worden ingehaald (of in geval van een strippenkaart binnen de geldige termijn) en kunnen niet worden opgespaard.

 

Deelnemers zijn verplicht om sportkleding, dan wel fietskleding te dragen. Trainen met ontbloot bovenlijf is verboden.

 

Wanneer je je tijdens een van de trainingen bij WattCycling Roosendaal misdraagt en de training verstoort, mag de trainer je, nadat hij je eerst heeft verzocht je fatsoenlijk te gedragen, verbieden om de training en/of trainingen in de toekomst bij te wonen.

 

Trainingen zijn geldig op naam van de sporter die zich aanvankelijk heeft ingeschreven.

 

  1. WattCycling Roosendaal abonnement

 

Een abonnement is afgesloten, zodra de deelnemer op de website of op een aanmeldformulier de benodigde informatie heeft ingevuld en heeft getekend voor akkoord (dit kan ook elektronisch).

 

De geldende prijzen staan vermeld op de website.

 

De betaling van het abonnementsgeld geschiedt vooraf per automatische incasso op de eerste werkdag van de maand.

 

 

  1. Beëindiging/Pauzering van het abonnement

Het abonnement sluit je af voor minimaal 3 maanden en loopt automatisch door.

Na 3 maanden kun je je abonnement opzeggen met in achtneming van één maand opzeg termijn.

Wil je bijvoorbeeld vanaf oktober stoppen, dan horen we dit graag vóór september. Dit doe je door een mail te sturen naar: wattcyclingroosendaal.nl

 

 

  1. Risico

Gebruik van de faciliteiten van WattCycling Roosendaal, zowel voor, tijdens als na een training is geheel voor eigen risico.

 

Als er bepaalde zaken zijn die de fysieke belastbaarheid beïnvloeden zoals blessures of ziekte dan ben je als deelnemer verplicht dit voorafgaand aan een training te melden aan de WattCycling trainer.

 

WattCycling Roosendaal, de WattCycling trainers of ander personeel van WattCycling Roosendaal is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, ziekte, overbelasting of blessures die eventueel opgedaan zijn tijdens een training bij WattCycling Roosendaal.

 

WattCycling Roosendaal, de WattCycling trainers of ander personeel van WattCycling Roosendaal is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

In de kleedkamers staan lockers waar je je spullen veilig in op kan bergen.

 

Je bent als deelnemer verantwoordelijk voor eventuele schade die toegebracht wordt aan de faciliteiten, Wattbike’s en/of andere eigendommen van WattCycling Roosendaal als gevolg van onjuist, lomp, hardhandig en/of bewust verkeerd gebruik.

 

 

  1. Persoonlijke gegevens en privacy

Je dient er als deelnemer van bewust te zijn dat je, bij de aanmelding als lid van WattCycling Roosendaal, persoonlijke informatie verschaft, welke door WattCycling Roosendaal wordt opgeslagen.

 

Je persoonlijke gegevens zullen door WattCycling Roosendaal enkel gebruikt worden voor interne communicatie- en promotiedoeleinden en niet aan derden worden verschaft.

 

  1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deelnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

De rechter in de vestigingsplaats van deelnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft deelnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Tot slot, door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden abonneer je je gelijk op onze nieuwsbrief vol met interessante weetjes, artikelen, aanbiedingen en informatie. Die wil je niet missen. Toch is het altijd mogelijk om je uit te schrijven voor deze nieuwsbrief!